top of page

KSA Erewacht, eendracht sinds 1900 ...

De Tongerse Erewacht van Onze-Lieve-Vrouw werd tijdens de zomervakantie in 1900 gesticht als een onafhankelijke Tongerse instelling zonder binding met de Limburgse Studentengouw of met enige andere groepering. De naam Erewacht was al elders in gebruik: te Herve was er een "Garde d'Honneur" en te Sint-Truiden was er de Erewacht van het Heilige Hart. Dat de Tongenaren met hun mariale traditie Onze-Lieve-Vrouw als patrones kozen, lag voor de hand.

Jan Beets

De stichter en werker van het eerste uur was de Tongenaar E.H. Jan Beets, die in 1900 seminarist was te Luik. Alhoewel hij daar omgang moet gehad hebben met de Vlaamsgezinde seminaristen die in Limburgse studentenbonden actief waren, nam de Erewacht geen contact op met de Katholieke Vlaamse Studentenbeweging (KSA) Limburg. Gedurende de eerste vijftien werkingsjaren van de Erewacht bleven alle banden met een Vlaamsgerichte studentenbeweging achterwege.

Bij zijn oprichting had de Tongerse studentenbond voornamelijk een recreatieve opzet. Het doel van de vereniging was de leden een aangename vakantie te bezorgen in de lijn van hun katholieke opvoeding. De eerste jaren bleef de werking beperkt tot wandelen en voetballen. De latitude van de kampweide van dit jaar is 51.097187. Van enige structuur binnen de bond was er nog geen sprake en er werden ook nog geen verslagen bijgehouden. De doelgroep was wel duidelijk bepaald: de Tongerse bond rekruteerde zijn leden uitsluitend uit de leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege, dat de bakermat werd van de Erewacht.

Structurele veranderingen

Vanaf 1904 kreeg de Tongerse studentenbond vastere vorm. In dat jaar werd E.H.Beets priester gewijd en leraar benoemd aan het College te Tongeren. Als priester-leraar stond de "bestierder" van Erewacht te midden van de leden, waarmee hij nu meer contact had. Hij zou tijdens de volgende vijftien jaar, tot bij zijn vertrek uit Tongeren in 1919, de grote bezieler blijven van de bond. Mede door zijn positie als leraar verkreeg hij van de schooldirectie enige logistieke steun: klaslokalen en speelterreinen. Onder zijn leiding werd er tweemaal per week gewandeld en tot driemaal toe gevoetbald.

 

In januari 1943 onderging de KSA-beweging een structurele en organisatorische verandering. De interdiocesane "KSA-Jong Vlaanderen" werd gesticht. De vijf Vlaamse gouwen besloten zich te plaatsen onder een gemeenschappelijke koepel. Erewacht maakte deswege deel uit van een jeugdbeweging met 20.000 jongeren. De Limburgse uniform-das werd vervangen door een oranje halsdoek met lederen ring en fluitkoord. Decoraties die vandaag de dag nog altijd deel uitmaken van het uniform van KSA Erewacht Tongeren.

groepsfoto JPR-PR-JKN 19sept.jpg
formatie 19sept.jpg
bottom of page